Riool ontstoppen Nijmegen

Het riool ontstoppen is de aangewezen strategie bij een verstopping of slecht doorstromende afvoer. Hebben de ergernissen over traag weglopend afvalwater of een indringende rioollucht hun kookpunt bereikt? Schakel dan J.G. Riooltechniek in voor riool ontstoppen in Nijmegen en alle ergernissen zijn snel verdwenen.

Vaak vormt de verstopping zich al nog voordat het afvalwater werkelijk bij het riool is aangekomen. In de regel zien we vaker verstoppingen in de krappere afvoerleidingen die vanuit de woning uitmonden in het riool. Uiteraard kunnen we ook deze afvoerleidingen voor u ontstoppen. Bel 085 - 106 14 53 of doe een offerteaanvraag via het contactformulier.

Werkwijze riool ontstoppen Nijmegen

Om de meest geschikte ontstoppingsmethode te bepalen beginnen we altijd met een observatie van de situatie. Wat is de exacte plek van de verstopping? Is het binnen of buiten, in een afvoerleiding of in het riool? En hoe heeft de verstopping kunnen ontstaan? Gaat het om een opeenhoping van vuil met de tijd of is er wat kapot of verzakt?

Zodra dat allemaal achter de rug is presenteren we u een mogelijke oplossing aan de hand van de situatieschets. Bij een verstopping komt dat meestal neer op rioolreiniging met hoge druk of het gebruik van een ontstoppingsveer om de blokkade te verwijderen. Het uitspuiten met hoge druk wordt hoofdzakelijk ingezet bij bredere leidingen zoals het riool terwijl een veer wordt gebruikt voor smalle afvoerleidingen.

Oorzaken verstopt riool Nijmegen

De noodzaak tot ontstoppen komt meestal tot stand vanwege een opeenhoping van viezigheid en afval. Haar, etensresten, vet, zeep, het plakt allemaal aan elkaar en aan afvoerleidingen of rioolbuizen waardoor langzaam een ondoordringbare opstopping ontstaat. Zo nu en dan komen we ook vreemde objecten tegen die per ongeluk in het riool zijn beland. We zien ook wel eens ingegroeide boomwortels.

Een verstopping kan ook het gevolg zijn van een beschadiging aan het riool. Een verzakking of een breuk kan hetzelfde effect sorteren als een verstopte afvoer. Doordat de rioolbuizen niet meer goed op elkaar aansluiten heeft het afvalwater meer moeite om weg te stromen en hoopt vuil zich eenvoudiger bij deze vernauwingen op.

De noodzaak tot riool ontstoppen voorkomen in Nijmegen

Het is ingewikkeld om de noodzaak tot riool geheel te voorkomen. U heeft nou eenmaal niet alles zelf in de hand. Wel kunt u door zich bewust te zijn van alle dingen die in de afvoer verdwijnen het risico op een verstopping verkleinen. Wees voorzichtig met vet, etensresten, houdt het doucheputje schoon en zorg ervoor dat er geen vreemde dingen door de wc worden gespoeld.

En als u de problemen liever voor blijft is preventieve rioolreiniging ook een goede keuze. Dan spuiten we het hele riool schoon eens in de zoveel tijd en controleren we meteen of alles nog in orde is. Zo voorkomt u niet alleen een verstopping maar komen gebreken al aan het licht nog voordat ze voor problemen zorgen.

Contact met J.G. Riooltechniek voor ontstoppen in Nijmegen

Is het toch zover gekomen dat er een verstopping is ontstaan? Doe in Nijmegen dan een beroep op J.G. Riooltechniek. Wij helpen u met ontstoppen ongeacht de plaats of de omvang van de verstopping. Het riool, het toilet, de keukenafvoer, we lossen het voor u op. Bel naar 085 - 106 14 53 of maak gebruik van het contactformulier.